Till startsida
Webbkarta

GU Holding samarbetar med Innovationskontor Väst i två pilotprojekt

Nyhet: 2011-06-27

GU Holding och Innovationskontor Väst kommer under 2011 att tillsammans leda två pilotprojekt i samarbete med sex andra lärosäten i regionen.

Pilotprojektet vill arbeta med att förändra attityder hos forskare och få dem att öppna ögonen för andra vägar än de strikt vetenskapliga. Detta har GU Holding arbetat med under flera år i projektet MAGU (Metodutveckling och attitydpåverkan vid Göteborgs universitet) som har delfinansierats av VGR. Där nåddes stor framgång med koncepten Idétävling och tidskriften Forskare & Företag.

Mot bakgrund av framgångarna skall nu GU Holding tillsammans med Innovationskontor Väst fortsätta utveckla koncepten och har erbjudit alla lärosäten i Väst att ta del av partnerskapet. Första insatsen är en gemensam idétävling – Lärosätenas Idétävling Väst (LIV). Tävlingen arrangeras av Innovationskontor Väst och GU Holding i samarbete med Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad samt Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara.

LIV är en idétävling för forskare, professorer och doktorander knutna till de medverkande lärosätena, som vill realisera och nyttiggöra sitt forskningsresultat. LIV skall uppmuntra idégivare till att testa idéer ur ett nyttiggörandeperspektiv. Ansökningsdeadline är den 6 november 2011. För mer information: www.holding.gu.se.

Inom GU Holdings tidigare projekt MAGU och idétävling, deltog många idégivare under de fyra projektåren. Idag ingår tre idéer som tävlat och vunnit idétävlingen i GU Holdings portfölj - två som bolag och ett som affärsprojekt.

- Vi vill nu med LIV använda oss av GU Holdings tidigare erfarenheter, slå våra kloka huvuden ihop, och ge forskare möjligheten att testa sina idéer. Förhoppningsvis leder LIV till ett antal nya idéer vid samtliga lärosätena. Idéer som på ett eller annat sätt kan komma samhället till nytta, säger Isabel Fernandes, projektledare i LIV och POW (se nedan), tidigare projektledare i MAGU.

Den andra insatsen POW – Publikation och Webb kommer att skapa en gemensam artikelbank som de olika lärosätena kan använda sig av i olika sammanhang. Artiklarna ska ta upp goda exempel och förebilder. Syftet är att genom intressanta artiklar uppmuntra och stimulera forskare att ta ett aktivt ansvar inför sitt forskningsresultat. Vilka lärosäten, förutom Göteborgs universitet och Chalmers som kommer att ingå är inte fastställt. Insatsen förväntas komma igång i höst.

- Nyttiggörande och innovation stärker forskningen. Med LIV och POW kan vi ännu bättre synliggöra bredden i de möjligheter som finns för forskare att nyttiggöra sin forskning. En viktig uppgift för Innovationskontor Väst är att fånga upp goda erfarenheter och sprida dem, varför vi är speciellt glada över samarbetet med GU Holding och möjligheten att nyttja deras kompetens från MAGU, säger Lena Holmberg, innovationsrådgivare på Innovationskontor Väst.

För mer information: Isabel Fernandes, projektledare, isabel.fernandes@holding.gu.se eller 031-786 51 58, eller Lena Holmberg, projektansvarig, Innovationskontor Väst, lena.holmberg@chalmers.se eller 0702-19 21 86.

 

AV: Isabel Fernandes

Nyheter

 • STORT INTRESSE!

  [2015-07-06] GU Holding tillsammans med flera andra aktörer anordnade 16:e juni en workshop på Göteborgs Universitet om Impact Investment för innovationsrådgivare från hela landet som gav ett stort gensvar.

 • Inclusive Business Sweden har tillsammans med Röda Korset beviljats stöd från VINNOVAs utlysning inom sociala innovationer

  [2015-06-09] GU Holding är mycket stolta att presentera att vårt inkubatorbolag Inclusive Business Sweden tillsammans med Röda Korset har beviljats stöd från VINNOVAs utlysning inom sociala innovationer.

 • Takara Bio Europe releases an innovative iPS cell culture medium for pre-clinical use

  [2015-06-03] Takara Bio Europe AB, formerly Cellartis AB, a wholly-owned subsidiary of Takara Bio Inc., announced today that it is launching an advanced cell culture medium for iPS cell culture. This chemically-defined culture medium is pre-clinical grade, free from human- and animal-derived components, and designed for efficient expansion of undifferentiated human iPS cells.

 • Dubbelt erkännande för Toleranzia AB

  [2015-05-28] Bolagets genombrottsbehandling mot en sällsynt neuromuskulär sjukdom har erhållit Orphan Drug Designation, samtidigt som bolaget tagit in flera miljoner kronor i en kombination av ägarkapital, ALMI-lån samt bidrag från EUROSTARS.

 • Kallelse till Årsstämma i GU Holding

  [2015-05-13] Aktieägare i GU Holding AB (org. nr 556518-9098) kallas härmed till årsstämma på tisdag den 16 juni 2015, kl. 11.00 i bolagets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 11A, Göteborg.

 • GU Holding hos Aktiespararna

  [2015-05-08] Den 7 maj träffade GU Holding aktieintresserade bohuslänningar i Lysekil för att diskutera möjligheterna att investera i noterade och onoterade bolag i GU Holdings portfölj.

 • GU Holding avyttrar aktier i CropTailor till Lantmännen

  [2015-05-07] GU Holding har avyttrat hela sitt innehav i havrebolaget CropTailor till Lantmännen, som därmed ökar sin satsning på havre genom att förvärva majoriteten av aktierna i bolaget. Det ger GU Holding en utökad kapitalbas för ett flertal nya investeringar och CropTailor får en strategisk industriell huvudägare med stora ambitioner inom fältet.

 • Bolagsträff för befintliga inkubatorbolag och alumnibolag 28 maj

  [2015-05-05] Bolagsträff för befintliga inkubatorbolag och alumnibolag 28 maj

Fler nyheter

Till sidans topp