Till startsida
Webbkarta

Ny gemensam idétävling för lärosätena i Väst

Nyhet: 2011-08-25

Lärosätenas Idétävling Väst (LIV) är en helt ny idétävling som riktar sig till forskare vid lärosätena i Västsverige. Tävlingen arrangeras under 2011 av Innovationskontor Väst och GU Holding AB i samarbete med Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping och Sveriges Lantbruksuniversitetet i Skara.

Syftet med tävlingen är att bidra till att allmänt vidga synen på nyttiggörande och dess betydelse för forskningen, samt ge forskare möjligheten att testa nya former för nyttiggörande. På så sätt kan ännu fler forskningsresultat komma samhället tillgodo. En central roll i processen har lärosätenas innovationsrådgivare som hjälper forskarna att komma fram till vilka vägar till nyttiggörande som kan vara mest framkomliga.

- Som ett led i att vara en nyskapande professionslärosäte där samverkan med den offentliga sektorn och näringslivet ses som en viktig väg i att bidra till att stärka regionens tillväxt, är LIV en utmärkt metod för Högskolan i Borås att tillsammans med övriga högskolor och universitet utveckla stödet för de forskare som vill nyttiggöra sina resultat. Genom att högskolor och universitet gemensamt aktivt jobbar för att motivera våra forskare, kan vi således bidra till att stärka forskningens roll i regionutvecklingen. Det skall bli oerhört intressant att se vad LIV kan komma att resultera i, menar Staffan Lööf, utvecklingsdirektör på Högskolan i Borås.

En jury tar fram 1-3 pristagarna men även allmänheten kan vara med att påverka genom ett specialpris. Tävlingen drar igång nu och sista ansökningsdag är 6 november 2011.
Även om den gemensamma tävlingen är ny har erfarenheter hämtats från en tidigare, liknande satsning på Göteborgs universitet.
- GU Holding AB har på uppdrag av Göteborgs universitet och i samarbete med Västra Götalandsregionen, startat och arrangerat idétävlingar sedan 2006. Satsningen har resulterat i att GU Holding idag investerat i ett antal projekt och bolag som alla deltagit i idétävlingen. Tävlingen har lett till att forskare börjat tänka i nya banor kring sin forskning, och den har varit ett bra sätt att finna unika och kommersialiseringsbara idéer. Därför glädjer det mig att Innovationskontoret Väst, tillsammans med lärosätena i regionen, med stöd av våra erfarenheter arrangerar en gemensam idétävling . Min förhoppning är att vi genom Innovationskontor Väst, gemensamt medverkar för att bli bättre på att nyttiggöra den forskningen som syftar till att tillämpas i samhället, säger Margareta Wallin Peterson, prorektor vid Göteborgs universitet.


För mer information:

Isabel Fernandes, GU Holding AB, isabel.fernandes@holding.gu.se eller Lena Holmberg, Innovationskontor Väst, lena.holmberg@chalmers.se
 

 


 

AV: Isabel Fernandes

Nyheter

 • Organisationsförändring i Ortoma inför marknadslansering

  [2015-03-19] Ortomas styrelse meddelar att bolaget genomför en organisationsförändring inför marknadslansering med följd att Ortomas VD, Bertil G Larsson, slutar sin anställning i överenskommelse med styrelsen. Ortoma har utsett bolagets CFO, Håkan Sterner, som tillförordnad VD.

 • Gotimmune AB and Cadila Pharmaceuticals Ltd announce strategic collaboration

  [2015-03-19] Swedish biopharmaceutical firm, Gotimmune AB and Cadila Pharmaceuticals Ltd, one of the largest privately held pharmaceuticals companies based out of Ahmedabad, India, announced today, a strategic collaboration to develop a novel treatment for Helicobacter pylori (H. pylori), a stomach disorder that affects a sizeable population around the world.

 • GU Holdings alumnibolag tränar alla läkare i Köpenhamn

  [2015-03-17] GU Holdings alumnibolag, Surgical Science, säljer ett simuleringssystem där läkare kan träna på operationer i simuleringsmiljö. Sjukvården i Köpenhamn är flitiga användare av bolagets produkter och inför nu "körkort" för alla läkare som opererar. Surgical Science har idag ca 20 anställda i Sverige, USA, Kanada och Latinamerika och omsätter ca 40mkr/år.

 • Grattis Lena Apler till Årets kvinnliga entreprenör och Eva Halvarsson till 6:e plats på listan Årets mäktigaste direktör

  [2015-03-05] Lena Apler, som är medlem i GU Holding rådgivande grupp, har utsett till årets kvinnliga entreprenör! Vi gratulerar! Grundaren och arbetande styrelseordföranden för Collector är en stor inspiration och stöttepelare av många verksamheter. Dessutom gratulerar vi Eva Halvarsson, också medlem i GU Holding rådgivande grupp, har listats på 6:e plats som Årets mäktigaste direktör!

 • GU Holding avyttrar aktier i Ortoma till strategisk delägare

  [2015-03-03] GU Holding har avyttrat drygt halva sitt innehav i Ortoma till Infotech i Väst. Det ger GU Holding en investeringsbas för ett tiotal nya investeringar och Ortoma en ny strategisk delägare i Infotech.

 • Good Money - Pengar till sociala innovationer!

  [2015-02-19] VINNOVA startar nytt program för social innovation och bjuder tillsammans med GU Holding, Mötesplats Social Innovation och Coompanion in till informationsträffar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

 • Toleranzia AB söker en Senior Research Scientist/Projektledare

  [2015-02-06] GU Holdings inkubatorbolag Toleranzia AB söker en Senior Research Scientist/Projektledare.

 • Ny VD för GU School of Executive Education

  [2015-02-03] GU Holdings portföljbolag GU School of Executive Education har utsett Håkan Ericson som VD från 1 januari 2015. Håkan har varit tillförordnad VD sedan oktober 2014.

Fler nyheter

Till sidans topp